Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201D 25.1 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510201D
Điểm chuẩn
25.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90