Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201D 26.15 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510201D
Điểm chuẩn
26.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90