Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghv* kỳ thuvìt cơ khí (hv* Đựi trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201D 26 A00

Mã ngành
7510201D
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00