Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghv* kỳ thuvìt cơ khí (hv* Đựi trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201D 24.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510201D
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90