Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Quan lý Còng nghiệp (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601C 24.25 A00

Mã ngành
7510601C
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00