Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Quan lý Còng nghiệp (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601C 23 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510601C
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90