Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Quan lý Còng nghiệp (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601C 21.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510601C
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90