Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Quan lý Còng nghiệp (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601C 18.95 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510601C
Điểm chuẩn
18.95
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90