Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật điều khiên và tự động hoả (hệ (’hất lượng cao ticng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303C 19.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510303C
Điểm chuẩn
19.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90