Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật nhiệt (hệ Chất lượng cao tiêng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206C 23.75 D01, D90

Mã ngành
7510206C
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
D01, D90