Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật nhiệt (hệ CLC tiếng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206C 17 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510206C
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90