Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật nhiệt (hệ Chất lượng cao tiêng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206C 18.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510206C
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90