Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật ô tò (hệ Chất lượng cao tiêng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205C 26.5 D01, D90

Mã ngành
7510205C
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
D01, D90