Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ CLC tiếng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205C 24.25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510205C
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90