Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201CLC 22.35 A00, A01

Mã ngành
7480201CLC
Điểm chuẩn
22.35
Tổ hợp môn
A00, A01