Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201CLC 17 A00, A01

TO >=6.6;TTNV<=5

Mã ngành
7480201CLC
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=6.6;TTNV<=5