Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201CLC 15.1 A00, A01

Điều kiện phụ: TTNV <= 1

Mã ngành
7480201CLC
Điểm chuẩn
15.1
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Điều kiện phụ: TTNV <= 1