Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỷ thuật Diện từ - Viễn thông (hệ Chất lưựng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302A 19 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510302A
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90