Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỷ thuật Diện từ - Viễn thông (hệ Chất lưựng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302A 23.5 D01, D90

Mã ngành
7510302A
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
D01, D90