Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301A 21.65 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510301A
Điểm chuẩn
21.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90