Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công Nghý kỹ thuật điộn - điộn tư (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301A 24.25 D01, D90

Mã ngành
7510301A
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
D01, D90