Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Nội vụ Hà Nội

Lưu trữ học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320303 15.5 D01

Mã ngành
7320303
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
D01