Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Nội vụ Hà Nội

Lưu trữ học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320303 17 C00

Mã ngành
7320303
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
C00