Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201_CLC 24.68 A02, B00, B08, D90

Mã ngành
7420201_CLC
Điểm chuẩn
24.68
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D90