Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201_CLC 24 A02, B00, B08, D90

Mã ngành
7420201_CLC
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D90