Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201_CLC 18.5 B00, D07, D08

Mã ngành
7420201_CLC
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
B00, D07, D08