Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201_CLC 20 B00, B08, D07

Mã ngành
7420201_CLC
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
B00, B08, D07