Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420201_CLC 19 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7420201_CLC
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07