Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao): Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201_CLC 27.2 A00, A01, B08, D07

Mã ngành
7480201_CLC
Điểm chuẩn
27.2
Tổ hợp môn
A00, A01, B08, D07