Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao): Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201_CLC 26 A00, A01, B08, D07

Mã ngành
7480201_CLC
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, A01, B08, D07