Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao): Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201_CLC 16.5 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7480201_CLC
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01