Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao): Chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201_CLC 19 A00, C01, C14, D01

Mã ngành
7480201_CLC
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, C01, C14, D01