Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 28.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
28.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07