Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 32.78 A00, D01, D78, D90

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
32.78
Tổ hợp môn
A00, D01, D78, D90