Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 32.8 A00, D01, D90, D96

TTNV <=8

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
32.8
Tổ hợp môn
A00, D01, D90, D96
Ghi chú
TTNV <=8