Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 20 A00, D01, D78, D90

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, D01, D78, D90