Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 20 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07