Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 26.1 A01, D01

Toán >=8.2 NV<=5

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.2 NV<=5