Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 25.52 A00, A01, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
25.52
Tổ hợp môn
A00, A01, D01