Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Kinh tế TP HCM

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 27.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
27.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07