Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 15 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90