Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Văn Hiến

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 23.5 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01