Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Văn Hiến

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 22 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01