Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 15 A00, A01, D01, D10

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D10