Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605 21 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7510605
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01