Thứ tư, 8/2/2023

Khoa Y - Đại học Quốc Gia TP HCM

Mã trường: QSY TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn