Thứ sáu, 30/7/2021

Khoa Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHQ Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.270

  1. Xét tuyển theo kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia tổ chức
  3. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội
  4. Xét tuyển theo phương thức khác

Điểm chuẩn