Thứ sáu, 28/1/2022

Khoa Công Nghệ – Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDC Đà Nẵng

Liên hệ

  • Địa chỉ

    48 - Cao Thắng - Hải Châu - Đà Nẵng

  • Điện thoại

    0511.3822571

 

Điểm chuẩn