Thứ tư, 22/9/2021

Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )

Mã trường: HCH Hà Nội

Liên hệ

  • Địa chỉ

    77 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội

  • Website

    www.napa.vn

 

Điểm chuẩn