Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường: VJU Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 100

  1. Dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
  2. Xét hồ sơ năng lực và phỏng vấn
  3. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
  4. Xét tuyển theo phương thức khác

Điểm chuẩn