Chủ nhật, 26/9/2021

Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh

Mã trường: TDB Bắc Ninh

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

  • Website

    www.dhtdtt1.edu.vn

 

Điểm chuẩn