Thứ ba, 25/6/2024

Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh

Mã trường: TDB Bắc Ninh

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

  • Website

    www.dhtdtt1.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn