Thứ hai, 5/12/2022

Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh

Mã trường: TDB Bắc Ninh

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

  • Website

    www.dhtdtt1.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn