Thứ bảy, 26/11/2022

Đại Học Thành Đông

Mã trường: DDB Hải Dương

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Trụ sở chính: Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn