Thứ bảy, 22/1/2022

Đại học Thái Bình Dương

Mã trường: TBD Khánh Hòa

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.000

  1. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT theo kết quả 5 học kỳ
  2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
  3. Xét tuyển kết hợp học bạ và năng lực

Điểm chuẩn