Thứ hai, 24/1/2022

Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP HCM

Mã trường: STS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.020

  1. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi tuyển
  2. Xét kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển

Điểm chuẩn