Thứ tư, 30/11/2022

Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội

Mã trường: TDH Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn