Thứ năm, 27/1/2022

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

Mã trường: SKN Nam Định

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - Thành phố Nam Định

  • Website

    http://www.nute.edu.vn

 

Điểm chuẩn