Thứ bảy, 29/1/2022

Đại học Quốc tế Miền Đông

Mã trường: EIU Bình Dương

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.000

  1. Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  2. Xét điểm học tập THPT năm lớp 12

Điểm chuẩn