Thứ bảy, 13/7/2024

Đại Học Quảng Bình

Mã trường: DQB Quảng Bình

Liên hệ

  • Địa chỉ

    312 Lý Thường Kiệt, phường Bắc Lí, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  • Website

    www.quangbinhuni.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn