Thứ bảy, 29/1/2022

Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Mã trường: DKB Bình Dương

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.000

  1. Xét điểm học bạ THPT
  2. Xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM
  3. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn