Thứ bảy, 22/1/2022

Đại học Hùng Vương TP HCM

Mã trường: DHV TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 2.045

  1. Kết quả thi THPT năm 2021
  2. Kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM
  3. Xét học bạ HK1 hoặc cả năm lớp 12 (điểm trung bình từ 5.0)
  4. Điểm trung bình của khóa trung cấp

Điểm chuẩn