Thứ sáu, 28/1/2022

Đại học Dân lập Phương Đông

Mã trường: DPD Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.700

  1. Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT năm 2021.
  2. Xét tuyển bằng học bạ THPT.

Điểm chuẩn