Thứ ba, 25/6/2024

Đại Học Công Nghiệp Việt Trì

Mã trường: VUI Phú Thọ

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ; Tiên Cát - TP. Việt Trì - Phú Thọ

  • Website

    http://www.vui.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn