Thứ bảy, 10/12/2022

Đại Học Công Nghiệp Việt Trì

Mã trường: VUI Phú Thọ

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Tiên Kiên - Lâm Thao - Phú Thọ; Tiên Cát - TP. Việt Trì - Phú Thọ

  • Website

    http://www.vui.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn