Thứ năm, 30/6/2022

Đại Học Công Nghiệp Việt Hung

Mã trường: VHD Hà Nội

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

  • Website

    http://www.viu.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn