Thứ tư, 22/3/2023

Đại Học Công Nghiệp Việt Hung

Mã trường: VHD Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.800

  1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
  2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

Điểm chuẩn