Thứ ba, 25/1/2022

Đại học Bình Dương

Mã trường: DBD Bình Dương

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 2.000

  1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
  2. Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM
  3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ).
  4. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).
  5. Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ).

Điểm chuẩn