Thứ bảy, 29/1/2022

Cao Đẳng Y Tế Trà Vinh

Mã trường: YTV Trà Vinh

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 07 – Tránh Quốc lộ 53 – khóm 4 - phường 5 – TP Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh. 

  • Điện thoại

    (074) 3855815

  • Website

    www.tvmc.edu.vn

 

Điểm chuẩn