Thứ ba, 18/6/2024

Cao Đẳng Y Tế Thái Bình

Mã trường: CYE Thái Bình

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 290, Phan Bá Vành, phường Quang Trung, TP. Thái Bình.

  • Website

    www.caodangytb.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn