Thứ hai, 20/5/2024

Cao đẳng Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Nguyễn Du

Mã trường: CVH Hà Tĩnh

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 12- Đường Hoàng Xuân Hãn,  Khối phố 4,  Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

  • Website

    www.vhttdlnguyendu.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn