Thứ tư, 22/9/2021

Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang

Mã trường: CDK Khánh Hòa

Liên hệ

  • Địa chỉ

    52 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

  • Website

    www.cdk.edu.vn

 

Điểm chuẩn