Thứ sáu, 22/9/2023

Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang

Mã trường: CDK Khánh Hòa

Liên hệ

  • Địa chỉ

    52 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

  • Website

    www.cdk.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn