Chủ nhật, 26/9/2021

Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình

Mã trường: CNB Thái Bình

Liên hệ

  • Địa chỉ

    117 Phố Hoàng Công Chất - Phường Quang Trung - Thành phố Thái Bình

  • Website

    cdvhntthaibinh.edu.vn

 

Điểm chuẩn