Thứ bảy, 22/6/2024

Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An

Mã trường: CVV Nghệ An

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 35 Đường Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ an

  • Website

    www.vhna.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn