Thứ hai, 17/1/2022

Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An

Mã trường: CVV Nghệ An

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Số 35 Đường Phùng Chí Kiên, Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ an

  • Website

    www.vhna.edu.vn

 

Điểm chuẩn