Thứ tư, 30/11/2022

Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch

Mã trường: CTM Thái Nguyên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    478 đường Thống Nhất, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

  • Website

    http://www.ctm.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

 

Điểm chuẩn