Thứ hai, 20/5/2024

Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch

Mã trường: CTM Thái Nguyên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    478 đường Thống Nhất, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

  • Website

    http://www.ctm.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn