Thứ hai, 20/5/2024

Cao Đẳng Thống Kê

Mã trường: CTE Bắc Ninh

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Đường Lê Phụng Hiểu, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  • Website

    www.cos.edu.vn

Tải về đề án tuyển sinh

 

Điểm chuẩn