Thứ sáu, 28/1/2022

Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên

Mã trường: C12 Thái Nguyên

Liên hệ

  • Địa chỉ

    Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  • Điện thoại

    02083846 106

  • Website

    tce.edu.vn

 

Điểm chuẩn